Les terrasses de la Marina

02 51 12 97 53 预订餐位 私人出租
通讯
 

- Nantes

餐厅 - 私人聚会 - 客房从250€聘用。

重新开始关于埃尔德河的河岸你的美丽南特驳船。

什么是快乐午餐或晚餐,在水的边缘,或整理私人聚会,商务午餐,生日...


营业时间

Monday - Friday

11:00 - 14:30 / 18:00 - 22:30

Saturday - Sunday

11:00 - 22:30

地点

6-7 Quai Henri Barbusse
44000 Nantes

Maps Les terrasses de la Marina